Banner
首页 > 行业知识 > 内容
什么是惯导平台?
- 2019-10-01-

惯导平台式惯性导航系统的核心部件,它的作用是为整个惯性系统提供载体比力的大小和方向,或者说,把载体的比力安希望的坐标系分解为相应的比力分量.


                                                               

为了做到这一点,有两种方案可行。一是“捷联方式”,二是“平台方式”。在捷联方式时,加速度计直接安装在载体上,测量沿着与载体固连的坐标系轴方向的比力。为了要知道每一瞬间轴坐标系相对计算坐标系的方向,必须在载体上安装陀螺仪。这种陀螺仪应当能够以很高的精度在很大的测量范围内测量载体的旋转角速度。


咨询热线